Ujian Dinas Tingkat I dan II serta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Ujian dinas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jenjang pendidikan ijazahnya dan ketentuan harus mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazahUjian ini dilaksanakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi, dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak lulus dalam ujian tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat mengikuti kembali ujian pada tingkat yang sama yang akan dilaksanakan pada kesempatan lain

PENGUMUMAN SETELAH MASA SANGGAHAN

PENGUMUMAN PENETAPAN PELAMAR SETELAH MASA SANGGAHAN

Berikut kami sampaikan Penetapan pelamar yang dinyatakan lulus dan tidak lulus administrasi setelah masa sanggahan pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat formasi tahun 2019.

Untuk lebih jelasnya silahkan klik file dibawah ini :
Pengumuman Setelah Sanggahan
Lampiran I MS setelah masa sanggahan
Lampiran II TMS setelah sanggahan