Home / Ujian Penyesuaian Ijazah

Ujian Penyesuaian Ijazah

A. PERSYARATAN PESERTA
1.   Tingkat SLTP atau sederajat
a. ASN yang memiliki ijazah SLTP atau sederajat
b. Sekurang-kurangnya berpangkat Juru Muda (Gol. I/a)
c.  Sekurang-kurangnya telah 1 (Satu) Tahun dalam                         pangkat terakhir
2.  Tingkat SLTA atau sederajat
a. ASN yang memiliki ijazah SLTA atau sederajat
b. Sekurang-kurangnya berpangkat Juru (Gol. I/c)
c. Sekurang-kurangnya telah 1 (Satu) Tahun dalam pangkat     terakhir
3.  Tingkat Diploma III (D-III)
a. ASN yang memiliki ijazah Diploma III (D-III)
b. Sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Gol. II/a)
c. Sekurang-kurangnya telah 1 (Satu) Tahun dalam pangkat terakhir
4. Tingkat Sarjana Strata 1 (S-1)
a. ASN yang memiliki ijazah S-1 atau Diploma IV
b. Sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Gol. II/a)
c. Sekurang-kurangnya telah 1 (Satu) Tahun dalam pangkat terakhir
5. Tingkat Sarjana Strata 2 (S-2)
a. ASN yang memiliki ijazah S-2
b. Sekurang-kurangnya berpangkat Penata Muda (Gol. III/a)
c. Sekurang-kurangnya telah 1 (Satu) Tahun dalam pangkat terakhir

B. KELENGKAPAN BERKAS
1. Usulan dari Unit Kerja/ OPD
2. Fotocopy SK pangkat terakhir (Legalisir)
3. Fotocopy SK jabatan terakhir (Legalisir)
4. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai (Legalisir)
5. Pas photo ukuran 3×4 (2 Lembar)
6. Biodata peserta